ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

NS PNU

FACULTY OF NURSING

PRINCESS OF NARADHIWAS UNIVERSITY

ติดต่อคณะ

ที่อยู่

คณะพยาบาลศาสตร์

อีเมล

nurse@pnu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

073-709-030

© NS PNU. All Rights Reserved. สำหรับเจ้าหน้าที่